augusti 12, 2018

Om oss

Solelbolaget riktar sig till alla som är intresserade av att sänka sina elkostnader genom att installera solceller, det kan gälla företag som har en hög elförbrukning t.ex. industrier, varuhandelshus, lantbruk m.m. Vi riktar oss även till andra fastighetsägare så som villaägare, bostadsrättsföreningar samt kommunala fastigheter t.ex. skolor, idrottsanläggningar m.m.
Vi erbjuder även våra tjänster till de som vill producera el för att enbart sälja, det kan röra sig om t.ex. markägare. 
Vi erbjuder er som kund förstudier, konsultering och installation så att ni får den bästa och mest lönsamma solcellsanläggningen anpassad utifrån era behov, vi hjälper även till med bygglovs -och bidragsansökningar.